Frågor och svar

Såhär går det till

FM Naturkraft

Vilka fördelar finns det med att välja FM Naturkraft för min solcellsanläggning?

FM Naturkraft erbjuder skräddarsydda solcellslösningar av högsta kvalitet. Vi har erfarenhet och expertis för att hjälpa dig genom hela processen, från utformning och installation till service och support. Vårt dedikerade team strävar alltid efter att ge en pålitlig och smidig upplevelse och vi värdesätter vårt partnerskap med våra kunder.

Vilken typ av garanti erbjuder ni för solcellsanläggningen?

Vi erbjuder generösa garantier för våra solcellsanläggningar för att ge våra kunder trygghet och förtroende. Garantierna omfattar solpaneler, växelriktare och installationen som helhet. Kontakta oss för att få mer detaljerad information om våra garantier och vad de täcker.

Vilken garanti har solpanelerna som FM Naturkraft AB använder?

De solpaneler vi använder oss av som mest har en effekt garanti på 30 år. Skulle du välja ett annat fabrikat brukar garantitiden ligga på 25 år. Vi är stolta över att erbjuda högkvalitativa solpaneler som är välrenommerade inom branschen och som ger dig långsiktig trygghet. Med en garanti på 30 år kan du vara säker på att dina solpaneler är tillförlitliga och kommer att generera ren och hållbar energi under en lång tid framöver. Vi strävar alltid efter att erbjuda dig de bästa produkterna med långvarig prestanda och hållbarhet.

Ekonomi

Hur mycket kan jag spara genom att installera solceller?

Besparingarna varierar beroende på flera faktorer, inklusive din energiförbrukning, solinstrålning i ditt område och storleken på din solcellsanläggning. Generellt sett kan solceller minska dina elkostnader avsevärt och ge en långsiktig avkastning på investeringen.

Hur påverkas min energiförbrukning när jag installerar solceller?

När du installerar solceller minskar din energiförbrukning från elnätet eftersom du själv producerar en del av din el. Mängden energi du genererar beror på faktorer som solinstrålning, storlek på solcellsanläggningen och din energiförbrukning. Under soliga dagar kan du till och med producera mer el än du förbrukar och överskottet kan matas tillbaka till elnätet eller lagras i batterier för senare användning.

Vad är Grön Teknikavdrag och hur fungerar det?

Grön Teknikavdrag är en skattereduktion som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i solceller och andra miljövänliga tekniker. Det innebär att du kan få avdrag på kostnaden för installationen och därmed minska den totala investeringskostnaden för ditt solcellssystem. Kontakta oss för mer information om Grön Teknikavdrag och hur det kan gälla för dig.

Kan jag få skattereduktion för installation av grön teknik?

Ja, från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är viktigt att notera att endast arbete och material ger rätt till avdrag.

Avdraget får vara högst:

20 % för installation av solceller.
50 % för installation av system för lagring av egenproducerad el.
50 % för installation av laddningspunkt för elfordon.
Det är dock viktigt att komma ihåg att kostnader för utrustning och resor som företaget har i samband med installationen inte ger rätt till avdrag.

Hur mycket skattereduktion kan jag få för installation av grön teknik?

Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion per person och år för installation av grön teknik. Det är dock viktigt att vara medveten om att för att kunna nyttja hela skattereduktionen måste du ha betalat tillräckligt med skatt under året. Detta gäller särskilt om du också har använt rot- och rutavdrag.

Hur görs avdraget för skattereduktionen på fakturan från FM Naturkraft AB?

När du väljer att anlita FM Naturkraft AB för installation av grön teknik, kommer vi att göra avdraget för skattereduktionen på din faktura för kostnaderna för arbete och material. Vi ser till att korrekt inkludera den avdragsbara delen på fakturan, vilket minskar den totala kostnaden för dig som kund. Du kan vara trygg med att vi hanterar skattereduktionen korrekt och att du får fördelen av det reducerade beloppet.

Kan jag ansöka om grön teknik och installera solceller även om mitt hus är nyproducerat?

Ja, definitivt! Även om ditt hus är nyproducerat kan du fortfarande dra nytta av fördelarna med grön teknik, inklusive solceller. Att installera solceller på ett nyproducerat hus ger dig möjligheten att producera egen ren och hållbar energi och minska ditt beroende av traditionella elnätet. Kontakta oss för att diskutera möjligheten att installera solceller på ditt nyproducerade hus och vi hjälper dig med ansökningsprocessen för grön teknik och eventuella andra tillämpliga incitament.

Kan jag sälja överskottet av min elproduktion till elnätet?

Möjligheten att sälja överskottet av din elproduktion till elnätet kan variera beroende på flera faktorer. Det är viktigt att förstå att det inte finns någon garanti för att du kan sälja överskottsel, och det rekommenderas att du kontrollerar med din elnätsleverantör för att få specifik information om deras kapacitet att ta emot el.

Elnätsleverantörer har olika regler och restriktioner när det gäller att ta emot och köpa överskottsel från privatpersoner eller mindre producenter. Det kan bero på faktorer som deras befintliga kapacitet, nätverkets stabilitet och ekonomiska överväganden.

Det är viktigt att vara medveten om att elnätsbolaget kan ha vissa tekniska och administrativa krav som måste uppfyllas för att kunna sälja överskottsel. Det kan inkludera installation av en särskild mätare eller anpassning av din anläggning för att möta deras krav.

FM Naturkraft rekommenderar att du kontaktar din elnätsleverantör för att diskutera möjligheten att sälja överskottsel och för att få specifik information om deras process, krav och eventuell ersättning. Vi är här för att ge råd och stödja dig genom hela processen för att säkerställa att du får optimal nytta av din solcellsanläggning.

Kan vi som grannar få förmåner om vi installerar solceller samtidigt?

Absolut! Om ni är flera grannar som väljer att installera solceller samtidigt kan ni potentiellt få förmåner såsom grupprabatter eller prissänkningar. Att genomföra installationer i samma område samtidigt kan göra processen smidigare och mer kostnadseffektiv för alla inblandade. Kontakta oss för att diskutera möjligheten till förmåner vid gruppinstallationer.

Administration

Behöver jag göra ändringar i min hemförsäkring efter att jag har installerat solceller?

Det är viktigt att notera att kraven kan variera mellan olika försäkringsbolag. För att vara helt säker rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag och informerar dem om din solcellsanläggning. De kan ge dig exakt information om eventuella ändringar eller tillägg som kan behövas i din befintliga hemförsäkring. Att kommunicera med ditt försäkringsbolag ger dig trygghet och försäkrar att din anläggning är fullt skyddad och försäkrad enligt gällande policyn.

Vad innebär föranmälan och hur kan ni hjälpa mig med den inför installationen av en solcellsanläggning?

Föranmälan är en viktig del av processen för att påbörja installationen av en solcellsanläggning. Det är en formalitet där vi ansöker om tillstånd från nätägaren för att ansluta anläggningen till elnätet. Som en del av våra tjänster hjälper vi dig med denna föranmälan för att underlätta hela installationsprocessen.

Vi tar hand om ansökningsprocessen och ser till att allt administrativt arbete genomförs korrekt och i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Genom vår erfarenhet och expertis inom området kan vi effektivt navigera genom föranmälan och se till att allt är klart för installationen av din solcellsanläggning. Vi tar hand om det praktiska arbetet så att du kan fokusera på att njuta av fördelarna med förnybar solenergi.

Vad innebär en färdiganmälan och hur kan ni hjälpa mig med den efter installationen av min solcellsanläggning?

En färdiganmälan är en viktig procedur som sker efter att din solcellsanläggning har installerats. Det är en anmälan till nätägaren om att anläggningen är färdig och redo att kopplas upp mot elnätet. Som en del av våra tjänster hjälper vi dig med denna färdiganmälan för att säkerställa att allt är i ordning och att anläggningen kan börja producera ren energi.

Vi tar hand om alla nödvändiga formaliteter och ser till att den tekniska dokumentationen och pappersarbetet är korrekt och komplett. Genom att hantera färdiganmälan för din solcellsanläggning kan vi säkerställa en smidig övergång till att ansluta anläggningen till elnätet och se till att den fungerar som den ska.

Vi strävar efter att göra hela processen så enkel och bekväm för dig som möjligt. Med vår expertis och erfarenhet kan vi effektivt hantera färdiganmälan och se till att du kan börja dra nytta av din solcellsanläggning och producera din egen hållbara energi.

Vad händer efter att färdiganmälan har skickats in för min solcellsanläggning?

Efter att du har skickat in färdiganmälan för din solcellsanläggning tar elnätsbolaget över och planerar en besiktning av anläggningen. En representant från elnätsbolaget kommer att besöka din plats för att inspektera och verifiera att anläggningen uppfyller alla säkerhets- och anslutningskrav.

Som en del av våra tjänster hjälper vi dig att samordna och förbereda för besiktningen. Vi kan ge dig råd om vad du behöver vara medveten om och se till att din solcellsanläggning är i optimalt skick för besiktningen. Vårt mål är att säkerställa att installationen har utförts på ett professionellt och korrekt sätt, så att besiktningen går smidigt och att anläggningen godkänns för anslutning till elnätet.

När elnätsbolagets representant har genomfört besiktningen och godkänt anläggningen kan du vara trygg med att din solcellsanläggning är ansluten till elnätet och att den är redo att börja producera och leverera ren och förnybar energi till ditt hushåll.

Hur lång tid tar det innan en representant från elnätsbolaget kommer ut för att besiktiga min solcellsanläggning efter att färdiganmälan har skickats in?

Tiden det tar innan en representant från elnätsbolaget kommer ut för att besiktiga din solcellsanläggning kan variera beroende på faktorer som belastning och tillgänglighet. Generellt sett strävar elnätsbolaget efter att genomföra besiktningen inom ett rimligt tidsfönster.

Vanligtvis kan du förvänta dig att en representant från elnätsbolaget kommer ut inom några veckor efter att du har skickat in färdiganmälan. Det kan vara en god idé att vara flexibel när det gäller tidpunkten för besiktningen och se till att du är tillgänglig för att underlätta processen.

Vi på FM Naturkraft kommer att bistå dig genom hela processen och hålla dig informerad om eventuella väntetider eller schemaläggningsändringar. Vi strävar efter att göra processen så smidig som möjligt för dig och säkerställa att din solcellsanläggning blir godkänd och ansluten till elnätet så snabbt som möjligt.

Installation

Hur lång tid tar det att installera solceller på mitt hem?

Installationsprocessen för solceller varierar beroende på flera faktorer, inklusive storleken på ditt solcellssystem och takets beskaffenhet. I de flesta fall tar installationen mellan några dagar till några veckor. Vårt erfarna team arbetar effektivt för att säkerställa att installationen utförs på ett professionellt och smidigt sätt.

Hur stor solcellsanläggning kan jag installera?

Storleken på solcellsanläggningen du kan installera beror på flera faktorer, inklusive din befintliga huvudsäkring, elnätsbolagets kapacitet och din nuvarande elförbrukning. Det är viktigt att notera att du inte bör installera en anläggning som producerar mer el än din årliga elförbrukning.

Huvudsäkringen i ditt hus eller företag fastställer den maximala mängden el som kan dras från elnätet. Beroende på säkringsstorleken kan du dimensionera din solcellsanläggning för att producera en mängd el som är jämförbar med eller något lägre än din årliga elförbrukning. Detta hjälper till att säkerställa att du kan använda och dra nytta av den producerade solenergin effektivt.

Dessutom måste du kontrollera med ditt elnätsbolag för att avgöra deras kapacitet att ta emot den producerade elen. Vissa elnätsbolag kan ha begränsningar eller restriktioner när det gäller mängden överskottsel som de kan ta emot och mata in i elnätet.

Det är också viktigt att överväga din nuvarande elförbrukning. En solcellsanläggning bör dimensioneras för att täcka en stor del av din elförbrukning, men att överdimensionera den kan leda till överskottsel som inte kan utnyttjas fullt ut.

FM Naturkraft rekommenderar att du rådgör med vårt expertteam för att bestämma den optimala storleken på solcellsanläggningen baserat på dina specifika behov och förutsättningar. Vi hjälper dig gärna att utforma och installera en anläggning som passar dina behov och ger maximal nytta.

Vilket stöd och service erbjuder ni efter installationen av solcellerna?

Vi erbjuder omfattande stöd och service även efter installationen av dina solceller. Vårt dedikerade team står alltid tillgängligt för att svara på dina frågor och ge teknisk support. Dessutom erbjuder vi regelbundna servicebesök för att säkerställa att din anläggning fungerar optimalt, detta mot en kostnad. Vi värdesätter långsiktiga partnerskap med våra kunder och strävar efter att ge en pålitlig och smidig serviceupplevelse.

Teknik

Vad är solceller och hur fungerar de?

Solceller är enheter som omvandlar solenergi till elektrisk energi genom fotovoltaisk effekt. Solcellerna består av halvledare, vanligtvis av kisel, som genererar en elektrisk ström när de utsätts för solens ljus. Denna ström kan sedan användas för att driva elektriska apparater eller lagras i batterier.

Hur länge håller solceller?

Solceller är hållbara och konstruerade för att vara långlivade. De flesta solcellsanläggningar har en livslängd på 25-30 år eller mer. Under denna tid kräver de minimalt underhåll och kan fortsätta producera ren och hållbar energi.

Hur påverkar väderförhållanden solcellernas prestanda?

Solceller fungerar även vid molnigt väder, men deras effektivitet kan påverkas av solinstrålningen. Soliga dagar ger optimal prestanda, medan molniga eller skuggiga förhållanden kan minska produktionen något. Det är dock viktigt att notera att solceller fortfarande genererar el även under dåliga väderförhållanden, och den samlade energiproduktionen över tid är ändå betydande.

Kan jag använda solenergi även när solen inte skiner?

Ja, du kan använda solenergi även när solen inte skiner genom att lagra den i batterier. Genom att installera ett batterisystem kan du lagra överskott av solenergi som genereras under dagen och använda den på natten eller under molniga dagar. Det ger dig en konstant tillgång till egenproducerad el och ökar självförsörjningen.

Hur viktigt är det med en bra växelriktare för min solcellsanläggning?

En växelriktare spelar en avgörande roll i prestanda och effektivitet hos din solcellsanläggning. Den omvandlar den genererade likströmmen från solpanelerna till växelström, som används för att driva elektriska apparater i ditt hem eller skickas till elnätet.

Att ha en bra växelriktare är viktigt av flera skäl. För det första påverkar växelriktaren effektiviteten och utbytet av din solcellsanläggning. En högkvalitativ växelriktare kan optimera energiproduktionen och maximera den mängd solenergi som kan utnyttjas.

För det andra bidrar en pålitlig växelriktare till att säkerställa anläggningens långsiktiga hållbarhet och driftsäkerhet. En kvalitetsväxelriktare är konstruerad för att klara av de belastningar och förändringar som kan uppstå i elnätet och minimera risken för fel eller avbrott i strömförsörjningen.

FM Naturkraft använder sig av högkvalitativa och pålitliga växelriktare för att säkerställa att din solcellsanläggning fungerar optimalt och ger bästa möjliga avkastning på din investering. Vi erbjuder rådgivning och expertis för att hjälpa dig välja en växelriktare som passar dina behov och förutsättningar, vilket leder till en pålitlig och effektiv solcellsanläggning i många år framöver.

Vad är fasbalansering och varför är det viktigt för mitt solcellssystem?

Fasbalansering handlar om att jämnt fördela och belasta elkraften på de olika faser i ditt elsystem. Det är viktigt för ett solcellssystem eftersom det säkerställer optimal användning av den genererade solenergin. Genom att balansera belastningen på de olika faserna kan du undvika överbelastning och maximera effektiviteten i ditt solcellssystem. Det resulterar i att du kan dra nytta av maximal energiproduktion och minimerar risken för obalans eller överbelastning i ditt elnät. Vårt team är väl förtrogna med fasbalansering och kan hjälpa dig att integrera denna viktiga funktion i ditt solcellssystem för optimal prestanda och hållbarhet.

Kan jag använda solenergi för att ladda min elbil?

Absolut! Om du har en elbil kan du dra nytta av din egenproducerade solenergi för att ladda den. Genom att installera en laddbox kan du enkelt ansluta din elbil till solcellsanläggningen och använda den för att ladda bilen. Detta gör att du kan köra på ren och förnybar solenergi och minska din beroende av fossila bränslen.

Diskutera ditt nästa projekt med oss

Besöksadress

Lekstorps industriväg 13
443 41 Gråbo