Så fungerar våran arbetsprocess

1. Första mötet & behovsanalys

Vi inleder processen med ett personligt möte där vi diskuterar dina behov, mål och förväntningar på solcellssystemet. Vi tar även en noggrann titt på din fastighet och dess förutsättningar för att skapa en skräddarsydd lösning som passar dig bäst.

l

2. Offert & design

Utifrån vår behovsanalys och fastighetens förutsättningar tar vi fram en detaljerad offert och design för ditt solcellssystem. Vi presenterar dessa förslag för dig och går igenom eventuella frågor eller justeringar.

3. Godkännande & avtal

När du är nöjd med offerten och designen går vi vidare till att skriva ett avtal. Här specificerar vi alla detaljer kring installationen, inklusive tidplan, kostnader och garantier. Du får även information om eventuella tillstånd som kan krävas.

4. Installation

Vårt erfarna och kunniga installations-team tar hand om installationen av ditt solcellssystem. Vi säkerställer att allt installeras på ett professionellt sätt och i enlighet med gällande säkerhetsstandarder. Vi håller dig informerad om framsteg och eventuella avvikelser.

5. Driftsättning & genomgång

När installationen är klar och solcellssystemet är driftsatt tar vi oss tid att gå igenom systemet med dig. Vi visar hur det fungerar, inklusive eventuella övervakningsfunktioner och visar hur du kan följa produktion och energiförbrukning. Vi svarar på alla dina frågor och säkerställer att du känner dig trygg med att hantera systemet.

6. Support & service

Vi erbjuder kontinuerlig support och service för ditt solcellssystem. Om du har några frågor, behöver hjälp eller om det skulle uppstå några problem, är vårt team alltid tillgängligt för att bistå dig. Vi erbjuder även underhåll och regelbunden kontroll av ditt solcellssystem för att säkerställa dess optimala prestanda.

Besöksadress

Lekstorps industriväg 13
443 41 Gråbo